Gydbyś mógł zadać Bogu jedno pytanie, o co byś zapytał?